İNSAN KAYNAKLARI

Genel Bakış / İstihdam Politikası

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin istihdam politikası yöreyi kalkındırma önceliğiyle belirlenmiştir. Yeni personel alımlarında maden sahası yakınındaki köylerden başlayan bir süreç yürütülmektedir. Buna göre ihtiyaç duyulan personelin özellikleri belirlendikten sonra öncelikle madene sınır komşuluğu olan köylerden daha sonra ise diğer civar köylerden adaylar değerlendirilmektedir. Uygun adayın bulunamaması halinde sırasıyla bağlı olunan ilçe, il ve Türkiye’den adaylar incelenmektedir. Örneğin Çukuralan işletmemiz için Madene sınırı komşu olan Çukuralan, Nebiler, Gökçeağıl, Kaplan’dan adaylar, daha sonra Kıratlı, Kocaoba, Samanlık, Yenice, Çağlan, Mazılı, Kozak köylerinden adaylar değerlendirilir. Eğer bu köylerden istenen nitelikte aday bulanamaz ise Bergama ve Dikili’den aday taraması yapılmaktadır.

Bu politika doğrultusunda gerçekleşen istihdam neticesinde halen yöreden çalışan oranımız Çukuralan İşletmemiz için %87, Ovacık İşletmemiz için % 83, Kaymaz İşletmemiz için % 83, Mastra İşletmemiz için %82’dir. Geriye kalan %13-17’lik oran ise yöreden istihdamın mümkün olmadığı hallerde yöre dışından istihdam edilen, konusunda profesyonel çalışanlarımızın oluşturduğu gruptur.

map

 

Eğitim ve Geliştirme

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. çalışanı olmanın ilk kuralı iş emniyeti, çevre ve halkla ilişkiler konularını kapsayan detaylı bir eğitimden geçmektir. Eğitimin içeriği güvenli bir çalışma ortamı sağlanabilmesi için personelin bilmesi gereken tüm detayları kapsar. Bu eğitimi almamış kişilerin işbaşı yapmaları kesinlikle yasaktır.

Standart eğitim sürecini başarı ile tamamlamış kişiler İnsan Kaynakları tarafından oryantasyon programına dahil edilirler. Oryantasyon programını tamamlayan kişiler iş başı eğitimine başlarlar. İşletmemizde yeni işbaşı yapan kişiler, önceki deneyimine bakılmaksızın, maden kurallarını öğrenip, işbaşı eğitimini tamamlayıncaya kadar yalnız çalışmalarına izin verilmez, çalışmalarını deneyimli bir gözetmen eşliğinde yaparlar. Çalışma süresi devamında gerek bölümlerden çalışanın mesleki yetkinliğini artırmak üzere talep edilen eğitimler gerekse İnsan Kaynakları Bölümü tarafından planlanan kişisel gelişime yönelik eğitimler düzenlenmektedir.

Çalışanların mesleki ve kişisel gelişim eğitimi ihtiyaçları, kendi bölümleri ve İnsan Kaynakları Bölümü işbirliği ile belirlenir. Eğitim ihtiyaçları belirlendikten sonra kurum içinde verilmesi uygun olan eğitimler için dışarıdan eğitmenler getirilmekte ya da genel katılıma açık eğitimler için çalışanlar eğitim firmalarına gönderilmektedir.

Şirketimiz bünyesinde 2005 yılından bu yana verilmiş olan eğitimler yıllık ortalama 51,5 saattir. Bu eğitim saati yaklaşık olarak bir personelin yılda 7 işgününü eğitimde geçirmiş olması demektir.

İşe Alım Süreçleri

İnsan Kaynakları Bölümüne bildirilen personel ihtiyacının giderilmesi amacıyla İstihdam Politikası doğrultusunda öncelikle CV bankasında mevcut bulunan başvurular taranır. Uygun adayların bulunamaması durumunda anlaşmalı iş arama internet sitelerine ilan verilir. Başvuruların değerlendirilmesi neticesinde pozisyona uygun olduğu düşünülen adaylar mülakat sürecine dahil edilir. Bu süreçte insan kaynakları ve ilgili bölüm yetkililerinden oluşan heyet mülakatları yürütür. Mülakatlarda insan kaynakları adayın sahip olduğu davranışsal yetkinlikleri ve şirket kültürüne uyumunu değerlendirirken ilgili teknik bölüm ise adayın teknik yetkinliğini değerlendirmektedir.

Mavi yaka personel istihdamında adaylar dünya genelinde madencilik sektöründe güvenilirliği kanıtlanmış dört aşamalı teste tabi tutulurlar. Matrix, matematik, okuma-anlama ve mekanik muhakeme konularını kapsayan bu testlerle adayların genel kültür ve yetenek düzeyleri ile kısıtlı zamanda en doğru kararı verebilme becerileri ölçülmeye çalışılır. Bu testler dikkati yoğun kişilerin istihdam edilmesine yardımcı olarak iş kazaları olasılığının işe giriş sürecinde minimize edilmesine de olanak sağlamaktadır.

Süreç sonunda mülakatı gerçekleştiren heyet tüm adayların değerlendirmelerini tamamlar, İnsan Kaynakları uygun adaya iş teklifi yaparak işe alım sürecinin geri kalan adımlarını çalıştırır.

Performans Yönetimi

Beyaz Yaka personelimize her yıl minumum bir, maksimum iki maaş tutarında performans ikramiyesi ödenmektedir. Birinci maaş tutarı seyyanen tüm personele ödenirken, ikinci maaş tutarının %60’ı şirketin hedeflerine ulaşma derecesine göre, %40’ı ise kişinin kendi hedeflerine ulaşma derecesine göre hesaplanır.

Şirketimiz bünyesinde çalışan beyaz yaka personelimiz için hedef bazlı (s.m.a.r.t) performans değerlendirmesi yapılmaktadır.

Her yıl Aralık ayında Şirketin bir sonraki yıla ait hedefleri belirlenmekte bu hedefler personel ile paylaşılmaktadır. Şirket hedeflerine paralel olarak beyaz yaka personel tarafından kişisel hedefler belirlenir. Her çalışandan minimum üç, maksimum altı adet hedef belirlemeleri, bu hedeflerden en az birinin kendi kişisel/mesleki gelişimine katkı sağlayacak bir hedef ile, en az birinin de varsa kendisine bağlı personelin gelişimine katkı sağlayacak bir hedef olması istenir.

Bölüm yöneticisi ile karşılıklı değerlendirmeler neticesinde kesinleştirilen hedefler, takip eden yıl sonunda değerlendirilir ve yıllık performans ikramiyesi ödemesinde dikkate alınır.

Ek Menfaatler

Şirketimiz bünyesinde çalışan personelimize ücret, yol ve yemek gibi standart menfaatler dışında ek menfaat olarak; şirket-çalışan katılımlı Bireysel Emeklilik poliçesi ve Beyaz Yakalı personelimiz için priminin tamamı Şirketimiz tarafından karşılanan Özel Sağlık Sigortası uygulamaları bulunmaktadır. Ayrıca çalışılan pozisyonun özelliklerine göre belirli limitlerle cep telefonu hattı, araba tahsisi ya da kira yardımı gibi ek menfaatler temin edilebilmektedir.

Ödüller

Maden-İş Sendikası ile Şirketimiz arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi gereğince çalışanlarımız iş başlangıcından itibaren belirli yıldönümlerinde ödüllendirilmektedir. Buna göre Teşvik Primi olarak İşyerinde 5 yılını dolduran personelimize 2 adet, 10 yılını dolduran personelimize 3 adet, 15 yılını dolduran personelimize ise 4 adet Cumhuriyet Altını verilmektedir

Endüstriyel İlişkiler

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası arasında imzalanmış olan 6.dönem Toplu İş Sözleşmesi 01.01.2018 – 31.12.2019 tarihleri arasını kapsamaktadır.

Bu sözleşme kapsamında sendikalı personelimize; 2012-2013 yılları için yapılacak ücret artışı, Bireysel Emeklilik sistemine dahil olan personel için ödenecek işveren katkı payı, yıllık yakacak yardımı ve çocuğu okula giden personel için yapılacak yıllık tahsil yardımı, kurban yardımı ve ramazan paketleri kararlaştırılmıştır.

İş Başvuruları

Kariyer.net üzerinden iş başvurusu yapmak için lütfen tıklayınız.

Etik Değerler Politikası

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. personelinin işe alınmasında ve sonraki tüm süreçlerinde yetkinlik, doğruluk, sorumluluk, dürüstlük, gizlilik ve objektiflik kriterleri göz önünde bulundurulur.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. işe alım süreçlerinde adayların belirlenmesi ve istihdamın gerçekleştirilmesi aşamaları her aday için eşit şekilde uygulanır. Adayların şirket personeli ve yöneticileri ile yakınlık ve/veya akrabalıkları veya ticari ilişkileri dikkate alınmaz.

Adaylara işe alım sürecinde siyasi görüşleri, dini inançları, etnik kökenleri vb. ile özel hayat bilgilerini içeren sorular yöneltilmez ve değerlendirmelerde dikkate alınmaz.

Bu ilkeler şirketimizdeki tüm İnsan Kaynakları süreçlerinde (performans değerlendirmesi, atama, terfi vb.) aynı titizlikle uygulanmaktadır.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. personelinin uyması gereken ilkeler, Etik İlkeler Prosedürü’nde yazılı olarak düzenlenmiştir. İlkelere uygun davranmayan personel için uygulanacak yaptırımlar da aynı prosedürde tanımlanmış ve bu prosedür tüm personele açıklanmıştır.

Bunların yanı sıra hiç bir personel; muhataplarının şirkete, iştiraklerine veya herhangi bir başka tarafa ticari bir fayda ya da avantaj sağlayacak bir harekette bulunması için değerli hiçbir şeyi doğrudan veya dolaylı olarak teklif etmemeli, vermeye söz vermemelidir.