HİMMETDEDE ALTIN MADENİ

Genel
Kayseri ilinin 35 km kuzeybatısında, D260 karayolunun kenarında ve Himmetdede ile Kalaba kasabaları arasında bulunmaktadır.

Jeoloji
Himmetdede sahasındaki cevherleşme bindirme tipi faylanma ile taşınmış olan düşük sülfidasyon epitermal yataktır.

İşletme
Himmetdede Altın Madeni keşif aşamasından altın üretimine kadar olan tüm safhaları ile Koza personeli tarafından geliştirilmiş ve üretime alınmış bir projedir. İnşaat çalışmaları 2013 Mart ayında başlamış olup, üretime Ocak 2015’de başlanmıştır. Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin yığın liçi ile üretim yapacak ilk işletmesidir.

Üretim
Açık Ocak

Himmetdede Altın Madeni’nde açık ocak yöntemi ile üretim yapılacaktır. Yıllık ortalama 6 milyon ton cevher üretilmesi planlanıyor olup, ortalama örtü kazı oranı 1:1,6 olacak şekilde planlanmaktadır. Açık ocak işletmesi taşeron kullanmadan Koza tarafından gerçekleştirilecek ilk ocaktır.

Tesis
Himmetdede tesisinde cevher işleme ve altın üretimi yığın liçi prosesi ile gerçekleştirilecektir. Yıllık ortalama 6 milyon ton cevher kırılarak yığın alanına serimi yapılacaktır. Yıllık ortalama 100 bin ons altın üretilmesi planlanmaktadır.