KAYMAZ ALTIN MADENİ

Genel
Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Kaymaz Beldesi’ndedir. Damdamca ve Topkaya sahalarından oluşmaktadır. Damdamca Proje Sahası’nda; cevher hazırlama ve zenginleştirme üniteleri, atık depolama tesisi, açık ocak, pasa depolama sahası ve yardımcı üniteler yer almaktadır. Topkaya Proje Sahası’nda ise sadece açık ocak bulunmaktadır. Damdamca Proje Sahası Kaymaz‘ın 2 km. doğusunda ve Karakaya Köyü’nün 1.5 km. batısındadır. Topkaya Proje Sahası ise Karakaya Köyü’nün 530 m. güneyindedir.

Jeoloji
Kaymaz bölgesindeki cevherleşme genel olarak lisvenit tipi, sedimanter kayaçlar ile Karakaya granitinin kontağında gelişmiş olan silisleşmiş serpantin damarları şeklindedir. Cevher yatağı olarak tanımlanmış dört farklı lokasyon bulunmaktadır. Bunlar Damdamca Tepe, Main Zone, Mermerlik ve Kızılağıl bölgeleridir.

İşletme
Kaymaz Altın Madeni 2011 yılı sonunda inşaatı tamamlanarak devreye alınmıştır. Tesisin ilk dizayn kapasitesi 55 ton cevher/saat olarak başlamış olup, 2013 yılı son çeyreğinde kapasitesi 100 ton cevher/saate çıkarılmıştır.

Üretim
Açık Ocak
Kaymaz Altın Madeni’nde açık ocak yöntemi ile üretim yapılmaktadır. Üretilen cevher işletme içinde yer alan tesise beslenmektedir. Damdamca Açık Ocak 2011 yılında Karakaya Ocağı ise 2013 yılında üretime başlamıştır.

Tesis
Kaymaz İşletmesi’nde yer alan cevher işleme tesisi tank liçi ile altın üretimi yapmaktadır. Kırıcıdan geçen cevher, çubuklu ve bilyalı değirmenler aracılığı ile öğütülmekte ve liç tanklarına beslenmektedir. Saatlik besleme kapasitesi ortalama 100 ton cevher olan tesis haftada bir gün döküm yapmaktadır.