MASTRA ALTIN MADENİ

Genel
Mastra Altın Madeni, Gümüşhane’nin 22 km. kuzey batısında, Mastra (Demirkaynak) Köyü’nün kuzey doğusunda yer almaktadır. Mastra Altın Madeni’ne Gümüşhane’den 17 km. asfalt ve 5 km. stabilize yolla ulaşmak mümkündür. Pontid Kuşağı, bu bölgenin tamamına yayılmış masif sülfid yataklarıyla iyi tanınan bir metalojenik kuşaktır.

İşletme
Cevher üretimi, yeraltı ve açık ocak yöntemleri ile yapılmaktadır. Mayıs 2007 ‘de açık ocak, Temmuz 2008’de ise yeraltı işletmesi üretime başlamıştır. İlk altın dökümü Mart 2009’da gerçekleştirilmiştir.

Jeoloji
Doğu Pontid Tektonik Kuşağı’nın güney kesiminde yer alan Mastra Altın Madeni’nde cevherleşme damar tipi olup, düşük sülfidasyon epitermal tipi yataktır.

Üretim
Açık Ocak
Açık ocak üretimi 2013 sonunda tamamlanmıştır.

Yeraltı
Yeraltı işletmesi Doğu ve Batı Ocak olmak üzere iki ayrı yeraltı üretimi ile devam etmektedir. Kes-doldur yöntemi ile yeraltından yıllık ortalama 350 bin ton cevher üretim gerçekleşmektedir.

Tesis
Mastra İşletmesi’nde yer alan cevher işleme tesisi tank liçi ile altın üretimi yapmaktadır. Cevher çubuklu ve bilyalı değirmenler aracılığı ile öğütülmekte ve liç tanklarına beslenmektedir. Cevher; içerisinde yer alan bakır, SART sistemiyle kazanıldıktan sonra tesise beslenmektedir. Saatlik cevher besleme kapasitesi ortalama 90 ton olan tesis haftada bir gün döküm yapmaktadır.