MOLLAKARA PROJESİ

Genel
Mollakara Projesi Van ilçesinin 100 km. kuzeyinde Ağrı Diyadin bölgesinde yer almaktadır. Mollakara projesinde açık ocaktan üretilen cevherin, kırma ve öğütme işlemlerinden sonra yığın liçi ile altın kazanımı sağlanacaktır. Çevresel Etki Değerlendirme çalışması Ağustos 2012 itibariyle tamamlanmış olup sahada henüz faaliyete başlanmamıştır. Proje kapsamında fizibilite çalışmaları devam etmektedir.