OVACIK ALTIN MADENİ

Genel
Ovacık Altın Madeni İzmir ilinin kuzeyinde Bergama ve Dikili ilçeleri arasında kalan Ovacık bölgesinde yer almaktadır. Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin ilk altın madenidir.

İşletme
Ovacık Altın Madeni’nde Mayıs 2001 yılında Eurogold firması tarafından ilk altın dökümü gerçekleştirilmiştir. 2005 yılında Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından satın alındıktan sonra Türkiye’nin ilk yerli Altın Madeni işletilmeye başlanmıştır.

Jeoloji
Ovacık Altın Madeni’nde cevherleşme damar tipi olup düşük sülfidasyon epitermal yataktır. M, S ve Z adı verilen üç ana cevher damarı bulunmaktadır.

Üretim
Açık Ocak
Açık ocak üretimi ilk olarak 1997 yılında başlamış olup, yıllar içerisinde çeşitli sebeplerden ötürü üretim kesintiye uğramıştır. Açık Ocak üretimi 2007 yılında tamamlanmıştır.

Yeraltı
Yeraltı işletmesi açık ocak üretimi tamamlandıktan sonra da devam etmektedir. Kes-doldur üretim yöntemi ile M ve S damarlarından yıllık ortalama 160 bin ton cevher üretilmektedir. Tahkimat, püskürtme beton ve kaya saplaması ile sağlanmaktadır.

Tesis
Ovacık İşletmesinde yer alan cevher işleme tesisi tank liçi ile altın üretimi yapmaktadır. Kırıcıdan geçen cevher çubuklu ve bilyalı değirmenler aracılığı ile öğütülmekte ve liç tanklarına beslenmektedir. Tesiste; çevredeki maden sahalarından gelen cevherlerle birlikte, Ovacık yeraltı işletmesinden çıkarılan cevherler işlenmektedir. Saatlik cevher besleme kapasitesi ortalama 100 ton olan tesis haftada bir gün döküm yapmaktadır.