İŞ GÜVENLİĞİ

İş Güvenliği Yaklaşımı ve Anlayışı

Koza Altın İşletmeleri A.Ş., İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile elde edilecek yüksek performansının etkin bir şirket için bir bütün oluşturduğu inancındadır. Bunu şeffaflık ölçüleri içinde etkin karar vermeyi destekleyen, zamanlaması uygun olan ve doğru bilgiyi sağlayan güvenilir sistemlerin kullanımı ile birlikte liderlik vasıfları sayesinde gerçekleşecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği amaçlarını gerçekleştirebilmek için insan merkezli bir yönetim anlayışını benimsemiştir.Çalışanın mutluluğu ve güvenliği ön planda yer alır.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası şu hususları içerecektir:

 • Etkin iş emniyeti yönetimine bağlılık gösterecek uygun nitelik ve yeteneklere haiz kişileri seçmek.
 • Koza Altın İşletmeleri A.Ş., çalışanlarının yanında, Alt Yüklenici, Müteahhit, Tedarikçi ve bunların çalışanlarının da Sağlık ve İş Güvenliği risklerini tanımlayan, değerlendiren ve etkin bir şekilde kontrol eden İş sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini oluşturmak ve uygulamak.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği hususlarını, araştırma, proje geliştirme, madenciliğin yaygınlaştırılması, satın almalar, hak mahrumiyeti ve kapanmalarda dahil olmak üzere şirketin bütün faaliyetleri bünyesinde bütünleştirmek.
 • Çalışanların ve toplum değerlerinin beklentileri doğrultusunda, standartları üst düzeyde yakalamak ve iyileştirme imkanlarını tanımlamak.
 • Güvenli bir iş ortamı yaratmak, devamlılığını sağlayabilmek ve çalışanların meslek hastalığına yakalanması ya da yaralanmalarını engellemek için bütün faaliyetleri ve bunlara bağlı altyapıyı tasarlamak, çalıştırmak ve yapılandırmak.
 • Çalışanların, müteahhitlerin ve tedarikçilerin emniyetli ve sorumluluk içinde çalışmaları ile birlikte faaliyetlerini bu politikaya uygun olarak yönetmelerini sağlamak için eğitilmelerini sağlamak.
 • Düzenli olarak denetleme ve değerlendirme programlarını başlatmak ve isabetli takip önlemleri alarak iyileştirmeyle ilgili önerileri kabul etmek. Kabul edilen iyileştirmelerin hayata geçirilmesini sağlamak.
 • Projelerin gelişme, faaliyet ve kapanma aşamalarıyla ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği değerleri, istekleri ve ilgileri konusunda toplumun ve çalışanların görüşlerini almak. Alınan görüşler sonrasında elde edilen bilgi, tecrübe ve güncellemelerin çalışanlarla ve diğer taraflarla paylaşılmasını sağlamak.
 • Etkin karar ve önlemler alabilmek amacıyla, iş ortamı riskler, olaylar, ve görüşler için açık bir iletişim kurmak.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği performans raporlamalarına bağlılık sergilemek. Elde edilen raporlar ile sistemin devamını sağlamak ve güncellemeler ile sistemi geri beslemek.
 • Uygulanan bütün yasal ve yönetmelik hükümlerine tam olarak bağlı kalmak.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği amaç ve hedeflerine uygunluğun ve bu uygunluğun sürekli gözden geçirilmesini sağlayacak her türlü faaliyeti yapacak bir yapıyı oluşturmak.

 

Genel Bakış

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Genel Müdür İdari Yardımcısı’na bağlı olarak çalışan bir A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, bir İş Güvenliği Mühendisi ve bir İş Güvenliği Sorumlusu ile 3 kişiden oluşmaktadır.

Şirketimizin İş Sağlığı ve Güvenliği’ne verdiği önem,  İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasında açıkca belirtilmiştir.

Maden sahamızda çalışmak için gelen her birey, işe başlamadan önce Genel Saha İş Emniyeti eğitimi almaktadır. Kısa süreli işler için gelen kişilere de işine yönelik Ziyaretçi Eğitimi verilmektedir. Eğitimler kapsamında, mevcut saha iş güvenliği kuralları ve prosedürleri aktarılmaktadır.

Ayrıca,yasal olarak çalışanlara İş Kanunu gereği verilmesi gereken eğitimler de verilmektedir.

Genel olarak verilen bu eğitimlerin yanısıra, haftalık iş güvenliği toplantılarında(Tool-box) önceden belirlenen konular hakkında eğitimler programlanmaktadır.

Tüm çalışanların iş güvenliği konusunda bilgilendirilmesinin yanısıra, özel ekiplere ve gruplara özel eğitimler düzenlenmektedir.

Arama ve Kurtarma faaliyetlerinde İş Güvenliği Bölümü’ne bağlı olan Maden Kurtarma ve Tahlisiye ekipleri, İleri Seviyede İlkyardım eğitimlerini tamamlamışlardır.

Yangın Ekibi’ne de Birinci Seviye Yangına Müdahale eğitimleri verilmiştir. İkinci seviye planlanmaktadır.

Özel eğitimler kapsamında, acil durumlarda ambulansın kullanılması için de bölüm yöneticilerinin belirlediği kişiler Ambulans Şoförlüğü eğitimine tabi olmuşlardır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü’ne bağlı olarak sahada İş Güvenliği gözlemlerini ve denetimlerini yürüten İş Emniyeti Temsilcileri her hafta perşembe günü saat 15:00’de toplanarak, çalışanların iş güvenliği ile ilgili sorunlarını ve önerilerini bildirme şansına sahiptir.

İş Sağlığı ve Güvenliği sadece bölümün değil tüm bireylerin sorumluluğudur. Maden sahamızda bulunan tüm çalışanlar ve ziyaretçiler, tehlikeyi belirleme ve tehlikeye müdahale konusunda söz hakkına sahiptirler. Yazılı olarak bildirilen bu tehlikeler veya iş emniyeti önerileri, her ay başında adları ve bölümleri gizlenerek bölüm yetkililerine iletilir. Bölüm yetkililerinin ödüle layık gördüğü önerinin sahipleri de ödüllendirilir.

Önerisi ilk defa ödül alan kişiye sırt çantası, ikinci defa alan kişiye saat verilmekte ve üçüncü defa bu hakkı kazanan kişiye de İş Güvenliği Onur Kütüğü’ne çivi çakma hakkı verilmektedir.