BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER

Genel Bakış

“Sermaye, sahiplerinden ziyade, hizmet gördüğü kitlenin takdir ve kabulünü kazanmak zorunda olduğunu hisseden yöneticilerce idare edilirse başarıya ulaşılabilmektedir.“

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Halkla İlişkiler Bölümü kurum içi ve kurum dışı halkla ilişkiler çalışmaları ile ilgilenir. Herşeyden önce çalışanları ile sağlıklı bir iletişim kurmaya, onların güven ve bağlılığını kazanmaya özen gösteren Koza Altın İşletmeleri A.Ş., kurum içi çalışmalarını bu doğrultuda şekillendirmektedir. Kurum dışı çalışmalarında ise “Doğru iletişimi güçlendirerek sürekliliğini sağlamak” ilkesi ile hareket eder. Halkla İlişkiler Bölümü faaliyetleri arasında;

 • Yöre halkını sosyal sorumluluk projeleri ile sosyal yönden desteklemek,
 • Basını takip ederek bilgi akışını sağlamak ve basın arşivini oluşturmak,
 • Madeni gezmek isteyen ziyaretçileri bilgilendirerek maden turu düzenlemek,
 • Meslek liseleri ve üniversite öğrencilerinin stajlarını organize etmek,
 • Özel günlerde kutlama mesajları yayınlamak,
 • Madencilik konulu fuar ve sempozyumlara katılarak stand açmak,
 • Kurum içi iletişimi güçlendirecek faaliyetlerde bulunmak,

yer almaktadır.

Halkla İlişkiler Politikası

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Türkiye’de maden aramak ve işletmek amacıyla kurulmuş bir Türk Şirketi’dir. Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin tüm Türkiye’de aktif maden arama programı mevcut olup; amacı, uluslararası standartlara göre Türkiye’nin önemli bir altın üreticisi olmak ve bilinen en iyi teknolojiyi kullanarak altın madenciliği endüstrisinin gelişmesini sağlayarak Türk ekonomisine katkıda bulunmaktır.

Karşılıklı güven ve kazanımlara dayanan ilişkilerin kurulmasının Koza Altın İşletmeleri A.Ş'nin ticari başarısı için önemli olduğu inancını taşımaktadır. Koza Altın İşletmeleri A.Ş'nin tercih edilen ticari ortak olması için yükümlülüğümüz bütün ilişkilerimizde karşılıklı kazanımlar oluşturmaktadır

Bütün bunlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak uygulanmaktadır:

 • Beraber çalıştığımız toplumların bütün üyelerinin ihtiyaçlarına ve isteklerine saygı ve anlayış göstermek,
 • Faaliyetlerimizi birlikte çalıştığımız toplumların fayda sağlayacakları şekilde yürütmek,
 • İçinde çalıştığımız toplumların sorumlu birer üyesi gibi davranmak,
 • Bireylerin değerlerine, görüşlerine ve haklarına saygı göstermek.

Aşağıdaki hususlara dayalı ilişkiler kurmak için çalışacağız:

 • Açık ve şeffaf iletişim,
 • Birbirimizden öğrenmek,
 • Karşılıklı dayanışma,
 • Başarıyı paylaşmak.

 

Kurum İçi Halkla İlişkiler

İnsan faktörünü tüm çalışmalarında ön planda tutmayı ilke edinen Koza Altın İşletmeleri, çalışmaktan mutluluk duyan, bireysel hedefleri ile şirket hedeflerini örtüştüren, çalışma isteği yüksek olan, kurum kültürüne bağlı çalışanlarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirket hakkındaki gelişmelerin çalışanlara zamanında ve doğru olarak aktarılması, bölümler arası iletişimin güçlendirilmesi, çalışanların moral ve motivasyonunun yüksek tutulması için Halkla İlişkiler ve İnsan Kaynakları Bölümleri koordineli çalışmalar yapmaktadır.