İNSAN KAYNAKLARI

1. İK Politikamız ve Hedeflerimiz

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. olarak; çalışanlara, topluma, yaşam değerlerine, eğitime, çevreye, ekonomiye katma değer sağlayan; kalıcı ve sürdürülebilir altın madenciliği yapmak hedefi ile oluşturduğumuz İnsan Kaynakları Politikamızda amacımız doğru işe, doğru kişinin  istihdamını sağlayarak bu amaç doğrultusunda,  konusunda uzman ve yetkin personelimiz ile şirketimizi liderliğe taşımaktır.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin İnsan Kaynakları Politikası’ nın bir diğer unsuru da  yöreden istihdama önem vermesidir. Bu politika doğrultusunda gerçekleşen istihdam neticesinde yöreden çalışan oranımız Çukuralan İşletmemiz için %88, Ovacık İşletmemiz için %87, Gümüşhane İşletmemiz için %89, Himmetdede İşletmemiz için %94, Kaymaz İşletmemiz için %96’dir.

Bünyesinde çalışan herkes dil, din, ırk, mezhep, yaş, cinsiyet, uyruk, maluliyet ayrımı yapılmaksızın eşit kabul edilmektedir. İnsan haklarına saygı ile başlayan politikamız çerçevesinde doğru işe doğru insan, eşit işe eşit ücret ve herkese eşit fırsat yaratarak gerçek sermayenin insan olduğunun önemi vurgulanmaktadır.

2. İnsan Kaynakları Süreçlerimiz

  • İşe Alım

İnsan Kaynakları Bölümü’ne bildirilen personel ihtiyacının giderilmesi amacıyla İstihdam Politikası doğrultusunda CV bankasında mevcut bulunan başvurular taranır. İhtiyaç duyulan personelin özellikleri belirlendikten sonra öncelikle madene sınır komşuluğu olan köylerden daha sonra ise diğer civar köylerden adaylar değerlendirilir. Uygun adayların madenin bulunduğu köyde bulunamaması durumunda sırasıyla bağlı olunan ilçe, il ve ülke genelinde adaylar değerlendirilir. Başvuruların değerlendirilmesi neticesinde pozisyona uygun olduğu düşünülen adaylar mülakat sürecine dahil edilir. Bu süreçte insan kaynakları ve ilgili bölüm yetkililerinden oluşan heyet mülakatları yürütür. Mülakatlarda; insan kaynakları, adayın sahip olduğu yetkinlikleri ve şirket kültürüne uyumunu değerlendirirken; ilgili bölüm ise adayın teknik yetkinliğini değerlendirmektedir.

Mavi yaka personel istihdamında adaylar dünya genelinde madencilik sektöründe güvenilirliği kanıtlanmış dört aşamalı teste tabi tutulurlar. Matrix, matematik, okuma-anlama ve mekanik muhakeme konularını kapsayan bu testlerle adayların genel kültür ve yetenek düzeyleri ile kısıtlı zamanda en doğru kararı verebilme becerileri ölçülmeye çalışılır. Bu testlerin amacı; dikkati yoğun kişileri istihdam ederek, iş kazaları olasılığını en aza indirmektir. Süreç sonunda mülakatı gerçekleştiren heyet tüm adayların değerlendirmelerini tamamlar, İnsan Kaynakları uygun adaya iş teklifi yaparak işe alım sürecinin geri kalan adımlarını başlatır.

  • Eğitim

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. bünyesinde işe başlayacak olan ya da çalışmakta olan personelin teknik ve davranışsal yetkinliklerini arttırmak, çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği bilincini oluşturmak, kişisel performanslarını şirket performansına çevirebilmelerini sağlayabilmek için gerekli eğitim ihtiyaçları kurum İçi eğitimler ve kurum dışı eğitimler olarak belirlenir.

İşbaşı eğitim sürecini başarı ile tamamlamış kişiler İnsan Kaynakları tarafından oryantasyon eğitimi programına dahil edilirler. İşletmemizde yeni işbaşı yapan kişiler, önceki deneyimine bakılmaksızın, maden kurallarını öğrenip, işbaşı eğitimini tamamlayıncaya kadar yalnız çalışmalarına izin verilmez. Çalışmalarını deneyimli bir gözetmen eşliğinde yaparlar. Çalışma süresi devamında gerek bölümlerden çalışanın mesleki yetkinliğini artırmak üzere talep edilen eğitimler, gerekse İnsan Kaynakları Bölümü tarafından planlanan kişisel gelişime yönelik eğitimler düzenlenir.

Ücret ve Sosyal Haklar

  • Şirketimiz bünyesinde çalışan personelimize ücret, yol ve yemek gibi standart menfaatler dışında ek menfaat olarak;

Grup Sağlık Sigortası: Tüm çalışanlarımız SGK kapsamında olmalarının yanı sıra; Beyaz Yakalı personelimiz için priminin tamamı Şirketimiz tarafından karşılanan Özel Sağlık Sigortası uygulaması bulunmaktadır.

Grup Emeklilik Planı: Tüm çalışanlarımız Şirketimiz adına özel koşullarda hazırlanan işveren katkılı grup emeklilik planına dahil olabilirler.

Kira Yardımı: Beyaz Yaka çalışanlarımız için pozisyonlarına göre şirket içi ek menfaat prosedüründe yer alan tutarlarda kira yardımı ödemesi yapılır.

Cep Telefonu/Hat Tahsisi: Çalışanlarımızın pozisyonlarına göre ek menfaat prosedüründe yer alan limitlerde hat ve cep telefonu temin edilir.

Araç Yardımı: Çalışanlarımıza sağlanan servis imkânı dışında prosedürlerde belirlenmiş olan pozisyonlar için şirket aracı tahsis edilir.

İkramiye Ödemesi: Mavi Yaka personel TİS kapsamında, Beyaz Yaka personel şirket içi Performans İkramiyesi prosedürü kapsamında değerlendirilir.

 

3. Öneri ve Ödül Sistemi

İş başlangıcından itibaren belirli yıldönümlerinde kıdem ödüllendirmeleri (5/10/15 yıl),işyerinde kaza ve yangınları önlemede aktif faaliyette bulunulmasında, üretimin artmasını sağlamada veya teknik buluş ve yenilemelerle üretim maliyetinin asgariye inmesinde emeği ve katkısı bulunan çalışanlarımıza başarı ödüllendirmeleri yapılmaktadır. Beyaz Yaka çalışanlarımız için şirket içi prosedürleri, Mavi Yaka çalışanalarımız için de Toplu İş Sözleşmesi hükümleri geçerlidir.

4. Endüstriyel İlişkiler

Mavi Yakalı çalışanlarımızla ilgili işlemler mevzuat ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerince yönetilmektedir. Koza Altın İşletmeleri A.Ş. ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası arasında imzalanmış olan Toplu İş Sözleşmesi 01.01.2020–31.12.2021 tarihleri arasını kapsamaktadır.
Bu sözleşme kapsamında sendikalı personelimize; 2020-2021 yılları için yapılacak ücret artışı, Bireysel Emeklilik sistemine dâhil olan personel için ödenecek işveren katkı payı, yıllık yakacak yardımı ve çocuğu okula giden personel için yapılacak yıllık tahsil yardımı, kurban yardımı ve ramazan paketleri kararlaştırılmıştır.

İş Başvuruları: İş başvuruları için tıklayınız.