HİMMETDEDE ALTIN MADENİ

Genel
Kayseri İli’nin 35 km. kuzeybatısında, D260 karayolunun kenarında ve Himmetdede Beldesi ile Kalaba Kasabası arasında bulunmaktadır.

Jeoloji
Himmetdede Altın Yatağı; kuzeyde İzmir - Ankara -  Erzincan stur zonu, doğuda sol yanal atımlı Ecemiş fayı ve batıda sağ yanal atımlı Tuzgölü fayı ile sınırlanmış olan Orta Anadolu Kristalin Kompleksi içerisinde gelişmiş, düşük sülfidasyon tip epitermal bir yataktır.

İşletme
Himmetdede Altın Madeni keşif aşamasından altın üretimine kadar olan tüm safhaları ile Koza personeli tarafından geliştirilmiş ve üretime alınmış bir projedir. İnşaat çalışmaları 2013 Mart ayında başlamış olup, üretime Ocak 2015’de başlanmıştır. Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin yığın liçi ile üretim yapan ilk işletmesidir.

Üretim

Açık Ocak

Himmetdede Altın Madeni’nde açık ocak yöntemi ile üretim yapılmaktadır. Himmetdede İşletmesi Koza Altın tarafından taşeron kullanmadan işletilen ilk işletmedir.

Tesis
Himmetdede tesisinde cevher işleme ve altın üretimi yığın liçi prosesi ile gerçekleştirilmektedir.