KAYMAZ ALTIN MADENİ

Genel
Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Kaymaz Mahallesi’ndedir. Damdamca, Topkaya ve Mermerlik  sahalarından oluşmaktadır. Damdamca Proje Sahası’nda; cevher hazırlama ve zenginleştirme üniteleri, atık depolama tesisi, açık ocak, pasa depolama sahası ve yardımcı üniteler yer almaktadır. Topkaya Proje Sahası’nda ise sadece açık ocak bulunmaktadır. Damdamca Proje Sahası Kaymaz‘ın 2 km. doğusunda ve Karakaya Mahallesi’nin 1.5 km. batısındadır. Topkaya Proje Sahası, Karakaya Mahallesinin 530 m. güneyindedir. Mermerlik Sahası ise Karakaya Mahallesi’nin 1 km. güneyindedir.

Jeoloji
Kaymaz bölgesindeki cevherleşme genel olarak lisvenit tipi, sedimanter kayaçlar ile Karakaya granitinin kontağında gelişmiş olan silisleşmiş serpantin damarları şeklindedir. Cevher yatağı olarak tanımlanmış dört farklı lokasyon bulunmaktadır. Bunlar Damdamca Tepe, Main Zone, Mermerlik ve Kızılağıl bölgeleridir.

İşletme
Kaymaz Altın Madeni 2011 yılı sonunda inşaatı tamamlanarak devreye alınmıştır.

Üretim
Açık Ocak
Kaymaz Altın Madeni’nde açık ocak yöntemi ile üretim yapılmaktadır. Üretilen cevher işletme içinde yer alan tesise beslenmektedir. Damdamca Açık Ocak 2011 yılında açılmış ve 2014 Nisan ayında üretim tamamlanmıştır. Kızılağıl Ocağı 2015 yılında açılmış, yine aynı sene içinde üretim tamamlanmıştır. Karakaya Ocağı’nda, 2013 yılında üretime başlanmış ve halen üretim devam etmektedir. Projedeki diğer açık ocak üretimi ise Mermerlik bölgesinde olup, buradaki üretim Ekim 2017’de başlamıştır.

Tesis
Kaymaz İşletmesi’nde yer alan cevher işleme tesisi tank liçi ile altın üretimi yapmaktadır. Kırıcıdan geçen cevher, çubuklu ve bilyalı değirmenler aracılığı ile öğütülmekte ve liç tanklarına beslenmektedir.