MASTRA ALTIN MADENİ

Genel
Mastra Altın Madeni, Gümüşhane’nin 22 km. kuzey batısında, Mastra (Demirkaynak) Köyü’nün kuzey doğusunda yer almaktadır. Mastra Altın Madeni’ne Gümüşhane’den 17 km. asfalt ve 5 km. stabilize yolla ulaşmak mümkündür. Pontid Kuşağı, bu bölgenin tamamına yayılmış masif sülfid yataklarıyla iyi tanınan bir metalojenik kuşaktır.

İşletme
Mastra Altın Madeni’nde açık ocak ve yeraltı yöntemleri ile üretim yapılmaktadır. Mayıs 2007 ‘de açık ocak, Temmuz 2008’de ise yeraltı işletmesi üretime başlamıştır. İlk altın dökümü Mart 2009’da gerçekleştirilmiştir.

Jeoloji
Doğu Pontid Tektonik Kuşağı’nın güney kesiminde yer alan Mastra Altın Madeni’nde cevherleşme damar tipi olup, düşük sülfidasyon epitermal tipi yataktır.

Üretim
Açık Ocak
Açık ocak üretim hazırlık çalışmaları Eylül ayında başlamış olup, Kuzey Açık Ocak projesinde fiili olarak Ekim 2017 tarihinden itibaren üretime geçilmiştir.

Yeraltı
Yeraltı işletmesi Doğu ve Batı Ocak olmak üzere iki ayrı yeraltı ile devam etmektedir. Kes-doldur yöntemi ile cevher üretimi planlanmaktadır.

Tesis
Mastra İşletmesi’nde yer alan cevher işleme tesisi tank liçi yöntemi ile altın üretimi yapmaktadır. Kırıcılarda kırılan cevher çubuklu ve bilyalı değirmenler aracılığı ile öğütülmekte ve liç tanklarına beslenmektedir. Cevher; içerisinde yer alan bakır, SART prosesiyle kazanıldıktan sonra değerli metal (altın ve gümüş) içeriği, karbon adsorpsiyon tanklarına beslenmektedir. Aktif karbonlarla alınan değerli metal (altın ve gümüş) içeriği sıyırma ve elektroliz devresinde kazanılarak, döküm potasında eritilip külçe dore haline getirilir.