ÇEVRE POLİTİKASI

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. olarak çevre politikamızın amacı; ulusal ve uluslararası standartlara göre Türkiye’nin önde gelen altın üreticisi olmak, bilinen en iyi teknolojiyi kullanarak altın madenciliği endüstrisinin gelişmesine ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak, dünyada mevcut en yüksek çevre standartlarını başarılı bir şekilde uygulamaktır.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. sorumlu bir çevre yönetimi ve üstün bir çevre performansının kalıcı, başarılı ve etkin bir altın madenciliği ile bütün oluşturduğunun bilincindedir. İşletme sahalarının bulunduğu yörelerde ekonomik gelişme, sosyal fayda ve kültürel konular ile çevre önlemlerini bir bütün içerisinde değerlendirerek sürdürülebilirliğin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş., bütün faaliyetlerini Çevre Politikası ile bütünleştirmek ve çevresel hedeflerini gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen hususları tüm proje ve işletmelerinde göz önünde tutmaktadır:

  • Çevreyle ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine bağlı kalmak, mevzuatlarda yapılan değişikliklere uyum sağlamak,
  • Çevresel amaçlarını ve hedeflerini sürekli geliştirmek ve iyileştirmek,
  • Şirket çalışanlarını, taşeronları ve tedarikçileri Çevre Politikasına uymaları konusunda bilinçlendirmek, düzenli olarak denetlemek ve bunun için gerekli eğitimleri sağlamak,
  • Çevresel faktörleri ve riskleri tanımlayan, değerlendiren ve etkin bir şekilde kontrol eden bir çevre yönetim sistemini oluşturmak ve uygulamak,
  • Madencilik faaliyetleri sırasında ve sonrasında arazilerin doğaya yeniden kazandırılması çalışmalarını yürütmek,
  • Etkin karar ve önlemler alabilmek amacıyla çevresel konular ve sosyal etkiler hakkında yöre halkı ve ilgili taraflar ile açık bir iletişim kurmak,
  • Verimlilik artışını ve yeni teknoloji kullanımını teşvik ile enerji, su ve doğal kaynakların tasarrufunu sağlamak,
  • Atıkların azaltımı, tekrar kullanımı ve geri kazanımı için çalışmalar yapmak,
  • Tedarik zincirinde kullanılan malzemelerin ve alınan hizmetlerin Çevre Politikasına uygun olmasını sağlamak,
  • Çevresel performansı şeffaf bir şekilde kamuya aktarma yükümlülüğünü sergilemek.

Çevre Politikası’nda belirtilen hususların yerine getirilmesi Genel Müdürlük Çevre Müdürlüğü ve İşletmeler Çevre Bölümleri'nin sorumluluğu altındadır.