ÇEVRE POLİTİKASI

Çevre Politikası

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. olarak çevre politikamızın amacı; ulusal ve uluslararası standartlara göre Türkiye’nin önde gelen altın üreticisi olmak, bilinen en iyi teknolojiyi kullanarak altın madenciliği endüstrisinin gelişmesine ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunarak, dünyada mevcut en yüksek çevre standartlarını başarılı bir şekilde uygulamaktır.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. kalıcı, başarılı ve etkin bir altın madenciliği faaliyetinin, sorumlu bir çevre yönetimi ve üstün bir çevre performansı ile bir bütün oluşturduğunun bilincindedir. İşletme sahalarının bulunduğu yörelerde ekonomik, sosyal ve kültürel faydalar, etik unsurlar, insan ve doğa sağlığı paydaşlarının, aynı çerçevede bir bütün olarak çevresel önlemlerin içerisinde değerlendirerek, sürdürülebilirliğin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tüm faaliyetlerini Çevre Politikası ile bütünleştirerek çevresel hedeflerini gerçekleştirebilmek adına, aşağıda belirtilen hususları göz önünde bulundurmaktadır:

  • Çevreyle ilgili meri mevzuat, şirket politika hükümleri ve etik unsurlara bağlı kalmak, yapılan değişikliklere uyum sağlamak,
  • Çevresel amaç ve hedefleri sürekli geliştirmek, iyileştirmek, ulaşılabilir tutmak,
  • Şirket çalışanlarını, taşeronları ve tedarikçileri Çevre Politikasına uyum sağlamaları konusunda bilinçlendirmek, düzenli olarak denetlemek ve bunun için gerekli imkan ve eğitimleri sağlamak,
  • Çevresel faktör ve riskleri tanımlayan, değerlendiren ve etkin şekilde kontrol eden bir çevre yönetim sistemini oluşturarak, uygulamak, kontrol etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
  • Madencilik faaliyetleri esnasında ve sonrasında mevzuat uyarınca arazilerin rehabilite edilerek, doğaya yeniden kazandırılması çalışmalarını yürütmek,
  • Etkin karar ve önlemler alabilmek amacıyla çevresel konular ve sosyal etkiler hakkında yöre halkı ve tüm ilgili taraflar ile açık bir iletişim kurmak, sonuçlarını takip etmek,
  • Verimlilik artışı ve yeni teknoloji kullanımının teşviki ile su, enerji ve diğer doğal kaynakların tasarrufunu sağlamak,
  • Atıkların kaynağında azaltımı, yeniden kullanımı, geri kazanımı ve son noktada bertarafı için gerekli çalışmaları yapmak,
  • Tedarik zincirinde kullanılan malzemelerin ve alınan hizmetlerin meri mevzuat ve Çevre Politikasına uygun olmasını kontrol etmek, geliştirici olmak,
  • Çevresel performansı şeffaf bir şekilde kamuya aktarma yükümlülüğünü sergilemek.

 

Çevre Politikamızda belirtilen hususların yerine getirilmesi, “Önce Çevre” sloganı ile Çevre Müdürlüğü ve tüm personelimizin sorumluluğu altındadır.

 

Yönetim Kurulu Üyesi – CEO

Mahmut ÇELİK