İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımı ve Anlayışı

Koza Altın İşletmeleri A.Ş., İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini Genel Müdürlük de dahil olmak üzere, tüm işletmelerinde ve arama sahalarında standart bir sistem olarak uygulamayı amaç edinmiştir.

Koza Altın İşletmeleri AŞ. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İLO sözleşmelerinin gerekliliklerini yerine getirerek, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, Güvenlik Yönetim sistemleri, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri’ni referans alarak kurulmuştur.

Ulusal madencilikte, iş güvenliği uygulamaları konusunda en iyi şirket olma amacının yanı sıra uluslararası platformda da en iyiler içerisinde bulunmayı temel hedef olarak benimsemektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği amaçlarını gerçekleştirebilmek için, çalışan öncelikli bir yönetimi benimseyen Koza Atın İşletmeleri AŞ., çalışanın güvenliğini ve mutluluğunu her zaman ön planda tutmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyon Yapısı

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Ankara Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş arama, proje ve işletmelerde dahil olmak üzere 13 ayrı görev tanımını barındıran bir yapıya sahip olup İşletme Müdürlüklerine, İş Güvenliği Müdürlüğüne ve İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’na bağlı olarak görev yapmaktadır.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü
 • İşyeri Hekimi
 • İş Güvenliği Baş Mühendisi
 • İş Güvenliği Şefi
 • Yeraltı İş Güvenliği Şefi
 • İş Güvenliği Eğitim ve Sürekli Gelişim Uzmanı
 • İş Güvenliği Uzmanı
 • Yeraltı İş Güvenliği Uzmanı
 • Aramalar İş Güvenliği Şefi
 • Sağlık Memuru
 • İş Güvenliği Teknikeri
 • İş Güvenliği Elemanı
 • Tahlisiye Cihaz Bakım ve Yeraltı İSG Elemanı

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin Amacı ve Kapsamı

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. bünyesindeki tüm çalışma alanlarında;

• Kazasız bir güvenlik kültürüne sahip olabilmek için sistematik bir yaklaşım sağlamak,

• Yüklenici çalışanları da dahil olmak üzere tüm çalışanlarına ve ilgili diğer tüm paydaşlarına uygulamaları hakkında rehberlik sunabilmek için, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmuş ve sürekli geliştirilmesine devam edilmektedir.

 

Sistemin ana bileşenleri Politika, Organize Etme, Planlama ve Uygulama, Değerlendirme, Gelişim İçin Eylem ve Denetlemedir. Sistemin sürekli gelişimi sağlamak için periyodik olarak gözden geçirilmekte ve gelişmesi gereken yönlere uygun eylemler planlanmaktadır.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş., İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini’nin unsurları aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

 

 

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri açısından liderlik sağlayacak şekilde genel sorumluluğu üzerine almıştır. Bu sorumluluk, aşağıdaki hususları içermektedir:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini belirlemek, aktif bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek, muhafaza etmek ve gelişimini sağlamak;
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamak, kontrol etmek, incelemek ve geliştirmek için uygun mali, insan ve organizasyonel kaynakları temin etmek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemini etkin bir şekilde uygulayabilmek için rolleri tanımlamak, sorumlulukları ve yetkileri belirlemek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Politikası yayınlamak,
 • Ölçülebilir amaç ve hedefler belirlemek,
 • Yılda bir kere İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemini gözden geçirmek,
 • Yüklenici çalışanları da dahil olmak üzere tüm çalışanların ve çalışan temsilcilerinin aktif katılımlarını sağlamak.

 

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.  tarafından yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının amacı, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı gereği güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları temin etmek, sürekli gelişmenin sağlanması ve yürürlükte bulunan mevzuata ve işletmelerin kendiliğinden tabi olduğu diğer şartlara riayet edilmesi v.b. ilişkin taahhütleri belirtmektir. Bu taahhütleri karşılamak ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri için bir çerçeve temin etmek için atılması gereken adımları belirtmektedir.

 

Çalışan katılımı, yönetim sistemimizin en önemli unsurudur. Bağlılığın oluşturulabilmesi için, çalışanlar ve çalışan temsilcilerinin iş sağlığı ve güvenliği politikasının planlamasında, uygulamasında, kontrol edilmesinde ve düzeltici eylem sürecinde etkili bir şekilde rol almaktadırlar.

Çalışan katılımını;

 • Katılım engellerinin tespitinden sonra, bu engellerin ortadan kaldırılmasını sağlayan şeffaf yönetim tarzı ile çalışan katılımını destekleyerek,
 • Çalışan ve çalışan temsilcilerinin işleri ile ilgili tüm süreçlerde eğitilmesini sağlayarak,
 • Yasalar ve uluslararası kabul edilmiş sözleşmeler ve diğer gereksinimler ile çalışan temsilcilerini belirleyip, özel eğitimler ile temsilcileri eğiterek,
 • Çalışan temsilcileri ile planlı toplantılar yaparak,
 • Çalışanlar tarafından gelen sözlü ve yazılı bildirimleri değerlendirerek,
 • İş güvenliği kurul toplantıları ile kısıtlı olmayacak şekilde toplantılar yaparak, sağlanmaktadır  

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Dokümantasyon Yapısı

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili geneli kapsayacak bütün dokümanlar, Genel Müdürlük tarafından yayımlanmakta ve tüm işletmelere dağıtımı yapılmaktadır. İşletme ve projelerde dokümanların tümü, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı’na bağlı olarak hazırlanmakta ve revize edilmektedir. Yönetim planı ve işletmelerdeki eklentilerinin tamamı “Sağlık Güvenlik Dokümanı’nı temsil edecek şekilde kurgu yapılmıştır.