ORTAKLIK YAPISI

ORTAKLIK YAPISI

Ortağın Adı – Soyadı / Ticaret Unvanı

Sermayedeki Payı(TL)

Sermayedeki Payı(%)

ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş.

1.441.341.996,13

45,01

Koza-İpek Holding A.Ş.

800.407.963,11

24,99

Diğer

960.750.040,76

30,00

TOPLAM

3.202.500.000,00

100,00