Page 4 - Sektörel Bakış_2. Sayı_28.05.2018
P. 4

içindekiler
            18 Altın Tarihimizden
             ‘‘Belgeler’’       06 İkinci Sayımızla Sizlerle Birlikteyiz     32 Madencilikte Plan, Proje ve Haritalarda Telif
         Önsöz                       Haklarına Dair Kısa Bir Bakış
                                  Elif Ezgi SIVACIOĞLU
       09 Mevlâna ve Stratejik Düşünce         36 Bilgi Güvenliği Farkındalığı
         Doç. Dr. Ergin ERGÜL               İsmail ŞEN


       18 Osmanlı Belgelerinde Altın          42 İşçi Sağlığının Korunması ve
                                  İş Sağlığı Birimi Faaliyetleri
         Dr. Togay Seçkin BİRBUDAK
                                  Nazım SAKALLI
         Madencilik Faaliyetlerine Ait Çevresel Etki
       22 Değerlendirme Raporlarında Kümülatif Etki Kavramı 50 Yağ Analizi Yöntemi ile Arıza Tespiti
         Ebru DOĞUTEPE                   Onur RIZVAN & Galip ŞİMŞEK

                  KÜNYE Yayın Sahibi Editör        Tasarım
                            Güler GÜLCÜOĞLU
                                       NETVİZYON MEDİAPARK
                   Koza Altın İşletmeleri A.Ş.
                   Yazı İşleri Müdürü Haber        Yönetim yeri
                   Osman DİYADİN   Fatma DOĞAN      İstanbul Yolu 10.km No: 310
                            Pınar DULKADİROĞLU  06370 Yenimahalle ANKARA
                   Yayın Kurulu
                   Serhat TUĞRAL, Serhat ÖDÜK,  Sanat Yönetmeni Baskı Yeri
                   Halit Semih DEMİRCAN,  C. Kübra YÖNTEM Hermes Ofset
                   Barbaros ÖZCAN
   1   2   3   4   5   6   7   8   9