Page 6 - Sektörel Bakış_2. Sayı_28.05.2018
P. 6

6




              İlk sayımızı sizlerle buluştururken demiştik ki:
          Türkiye’de altın madenciliğine ilişkin kamuoyunun sağlıklı ve
         doğru bilgilendirilmesini sağlayacak konuları ele alacağız. Kendi
         çalışmalarımızın yanı sıra altın madenciliği ile ilgili Türkiye ve
                 dünyadaki gelişmeleri paylaşacağız.

























                        sayımızla






                sizlerle birlikteyiz.








           Öncelikle dergimiz için aldığımız olumlu geri bildirimler nedeniyle teşekkür ediyoruz.


       Altın madenciliğinin Türkiye açısından arz ettiği stratejik önemin bilinciyle üzerimize büyük sorumluluk
       düştüğünün farkındayız. Çünkü altın madenciliği, sağladığı istihdam ve yüksek katma değeri ile
               ülkemizin gelişmesine katkı sağlama potansiyeli taşımaktadır.


       Uluslararası ticarette her türlü dış müdahaleye ve spekülasyona açık döviz esaslı borçlanma yerine
       altın esaslı borçlanmanın daha makul olduğunun, ekonomik faaliyetlerin doğal dengesine, piyasaların
       işleyişine olumlu katkılarının olacağının konuşulduğu şu dönemde bu sorumluluğumuzun daha da
                       büyüdüğünün farkındayız.


       İlk sayımızda sizlerle buluşturduğumuz ilginç ve önemli konular karşısında aldığımız geri dönüşler
       bizleri son derece mutlu etti. Örneğin Hazreti Mevlâna’nın altınla ilgili benzetmeleri çok ilgi gördü. Bu
             sayıda da yine dikkatlice okuyacağınıza inandığımız bir Mevlâna yazısı var.





                                                  kozaaltin.com.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11