Page 10 - Sektörel Bakış_2. Sayı_28.05.2018
P. 10

10 10


    Strateji;    kelimenin kökeni ve kavramın gelişimine ilişkin birçok şey
    söylense de, bugün dilimizde kazandığı anlam ve kapsama göre,
    “belli bir hedefe varmak, başarılı olmak için izlenmesi gereken
    yol ve yöntem” veya “saptanan uzun vadeli hedefe hangi
    araçlarla ve nasıl ulaşacağının ilkeleri” olarak tanımlanabilir.
    Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğü de benzer şekilde “önceden
    belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol” şeklinde tanım
    vermektedir.

    Düşünce ise, TDK sözlüğüne göre; ”zihinde tasarlanan,
    canlandırılan şey; bir işin gerçekleşmesi veya bir sorunun
    çözümü için zihince tasarlanan, aranıp bulunan yol; düşünce
    sonucu, bilincine varılan herhangi bir şey” anlamlarına gelir.


    Mevlâna “gönülde biten bitkiler” olarak nitelediği düşüncenin
    insan için önem ve değerini “kardeş” ve “dostum” diye hitap
    ettiği bütün çağlardaki muhataplarına Mesnevî’de çarpıcı
    ifadelerle anlatır:


    Ey kardeş! Sen ancak bir düşünceden ibaretsin. Ondan başka
    neyin varsa, kemiktir, ettir. Eğer düşüncen gül ise, sen de gül
    bahçesisin; diken isen ocağa atılacak odun gibisin. ”
                       3

    Dostum, sen düşünceyi, bir kişi say, çünkü insan değerini
    düşüncesinden ve düşünüş tarzından alır. 4

    Evlere, köşklere bak, bunlar da yapılmadan önce, mühendisin
    zihninde, düşüncesinde birer masala benzerdi.    Hoşumuza gittiği için seyrettiğimiz, sofası düzgün, tavanı, kapısı
    uygun bir şekilde yapılmış filan ev, mühendisin zihnindeydi.


    Mühendisin zihnindeki o düşünce aletleri hazırladı. Ormanlardan
    kesilen direkleri getirdi. Böylece ev yapılıp, meydana çıktı.


   3 Mesnevi, II/277-278, Eva De Vitray-Meyerovitch/Djamchid Mortazavi, Mathnawi, La quête
   de l’absolu, édition du Rocher, Paris 2004, s. 321
   4 Mesnevi, V/3677 (Meyerovitch / Mortazavi, s.1336).
                                                  kozaaltin.com.tr
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15