Page 9 - Sektörel Bakış_2. Sayı_28.05.2018
P. 9

9 9

                                    Mevlâna ve


                                      Stratejik


                                      Düşünce
                                Doç. Dr. Ergin ERGÜL


                                 Günümüz bilgi çağı olarak nitelendirilmekte
                                 ve bilgi toplumunu gerçekleştirmek bir hedef
                                 ve strateji olarak ortaya konmaktadır. Bilgiye
                                sahip olan devletler, toplumlar ileriye gitmekte,
                                 güçlü olmaktadır. Evrensel bilge Mevlâna bu
                                 gerçeği, iktidarını insanların yanı sıra diğer
                                canlılar ve hatta cansızlar üzerinde de kullanan
                                 Süleyman Peygamber üzerinden anlatır. Ona
                                göre, Süleyman Peygamberin muazzam ve eşsiz
                                iktidar gücünün sembolü olan yüzüğün rolünü,
                                 insanlık ve devletler için bilgi oynamaktadır. 1
                                Bilgi, Hz. Süleyman’ın iktidarının yüzüğüdür;
                                Bütün dünya şekil, bilgiyse candır.


                                Denizler, dağlar ve ovalardaki yaratıklar, bu hüner
                                yüzünden insanoğluna karşı çaresiz kalmışlardır. 2


                                Bilgi, teknoloji ve iletişim çağında; ulusal ve uluslararası
                                alanda, gerek özel sektör, gerek devlet kurumları açısından
                                varılacak hedeflere ilişkin stratejiler üretme önem
                                kazanmıştır. Bu gelişmeyle birlikte stratejik düşünme
                                kavramı popüler olmuştur. Öte yandan iş dünyasında artan
                                rekabet ortamında, isabetli ve hızlı karar vermeleri beklenen
                                çalışanlar ve yöneticiler açısından stratejik düşünme ve
                                şirketler açısından stratejik düşünebilen çalışanlara sahip
                                olmak, kaçınılmaz bir gereklilik halini almıştır.                                1 Ergin Ergül, Hukukçu ve Yöneticiler İçin Mevlâna Bilgeliği, 3. Baskı, Adalet Yayınevi,
                                Ankara 2017, s.215
                                2 Mesnevi, I/1030, Derya, Örs, Hicabi, Kırlangıç, Mesnevî-i Ma’nevî (çev.), Türkiye
                                Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul 2015, s. 50
    kozaaltin.com.tr
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14