Page 10 - SektorelBakis01
P. 10

tarihçesi
   10                                                                                                           11
                                                                        Altının
                                                                                    A     ltın cevherinin ilk bulunuşunun M.Ö.

                                                                                         5000’lere kadar gittiği iddia edilmektedir.


                                                                                         Mısırlılar bilinen ilk altın üreticileridir. Altın
                                                                                   Mısır’da ilk olarak firavunlar için süs eşyası yapımında
                                                                                   kullanılmıştır. Daha sonraları ısıtma yöntemleri ile altını
                                                                                   daha kolay işlemeye başlayan Mısırlılar altını takma diş
                                                                                   olarak da kullanmışlardır. Her ne kadar Altını mücevher
                                                                                   olarak ilk kullanan uygarlığın Asurlular olduğu düşünülse
                                                                                   de M.Ö. 5000 ‘li yıllara ait olarak Truva bölgesinden
                                                                                   çıkarılan altın takılar bu madenin mücevher olarak
                                                                                   kullanımının Neolitik çağa kadar gittiğini göstermektedir.

                                                                                   Tarihin erken dönemlerinde insanlar kendileri için
                                                                                   gerekli olan malları ellerindeki ürünleri takas ederek
                  yapısı
                                                                                   elde etmişlerdir. Altının bu anlamda para benzeri olarak
                                                                                   kullanıldığı ilk uygarlık ise yine Mısırlılar olmuştur. Hatta
                                                                                   o zamanlardaki takas oranına göre bir ons altın iki buçuk
                                                                                   ons gümüşe eşit sayılmaktadır.            Altının

                          oy metallerin 1A grubunda bulunan altının
                          periyodik cetveldeki kısaltması olan Au latince
                      SAurum; ışıldayan, parlayan anlamına gelmektedir.
                      Altını diğer metallerden avantajlı kılan başlıca özellikleri                                            KOZA ALTIN
                      arasında; asitlere karşı duyarlılığı, korozyon direnci,
                      oksitlenme ile sülfürleşme direnci ve diğer metallerle                                          Altın Madenciler
                      kolayca alaşım oluşturabilmesi gelmektedir. Yer kabuğunda
                      ortalama olarak 0.0035 gr/ton altın cevheri bulunduğu                                              Derneğinde!..
                      hesaplanmaktadır. Bu hesaplama ile birlikte işletilmek
                      istenen altın yatağındaki altın oranının ,yeryüzündeki
                      herhangi bir yerden 300 kat daha fazla altın içermesi                                          Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu’nda
                      gerekmektedir. (Duyar, 2010)                                                         Koza Altın İşletmeleri temsilcisi olarak
                                                                                                  Serhat Tuğral da yer aldı.
                      Altın parlak sarı rengi ile beraber göz alan, ışıldayan ağır
                                                                                             Tümad Madencilik A.Ş. Genel Müdürü
                      bir metaldir. Elementin kararlı yapısı diğer elementler ile                                       Hasan Yücel’in Yönetim kurulu başkanlığı
                      kolayca tepkimeye girmesine engel olmaktadır. Bu sebeple                                           yaptığı yönetimde şu isimler yer alıyor:
                      altın paslanmaz, donuklaşmaz ve kararmaz. Altın saf halde
                      iken kolayca şekil verilebilen bir yapıya sahiptir.
                                                                                            Hasan YÜCEL Tümad Madencilik A.Ş.
                                                                                           Serhat TUĞRAL Koza Altın İşletmeleri A.Ş.
                                                                                            Alper SEZENER Öksüt Madencilik A.Ş.
                                                                                          A. İlker DOĞAN Anagold Madencilik Ltd. Şti.
                                                                                           Firuz ALİZADE Lidya Madencilik Ltd. Şti.


                                                  kozaaltin.com.tr   kozaaltin.com.tr
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15