Page 8 - SektorelBakis01
P. 8

8                                                                                                           9

      Altının 7.000


      Yıllık Serüveni


        ve Modern      Ekonomideki


           Yeri…

     Altın yaklaşık 7.000 yıldır insanlık için çok
    önemli bir maden olmuştur. 2.600 yıldır para
     sisteminin temelini oluşturan bu maden
    elementsel özellikleri ile endüstri, geleneksel
    ve kültürel değeri ile doğu toplumları, merkez
     bankaları için uluslararası rezerv görevi
    ve enflasyona karşı değer muhafaza özelliği
    taşıması sayesinde ekonomi için her zaman
         önemini korumaktadır.


    Sefa ERKUŞ


    Altın ile ilgili olarak birinci bölümde kimyasal
    yapısından bahsedilecektir. İkinci bölümde ise
    altının 7.000 yıllık tarihine kısaca değinilmiştir.
    Üçüncü bölümde ise günümüzün modern
    ekonomisinde altın talebi ve arzı hakkında
    bilgiler verilmiştir. Bu sayede altın talebinin
    ve arzının fiyat oluşumundaki etkisinden
    bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde ise 18.
    yüzyıldan itibaren altının uluslararası ekonomi
    üzerindeki etkisi, altın ile ilgili regülasyonlar ve
    altın fiyatlarının krizler, spekülasyonlar ile ilgili
    olan ilişkisine değinilmiştir. Beşinci bölümde ise
    yatırımcıların dikkat etmesi gereken konular
    hakkında uyarılar bulunmaktadır.


                                                  kozaaltin.com.tr   kozaaltin.com.tr
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13