Page 4 - SektorelBakis01
P. 4

içindekiler                                                    56 Koza Altın                                                               İşletmeleri Çevre
                                                               Hassasiyeti ve Uygulamaları            06 Biz Türkiye
             için çalışıyoruz
                                                                               64 Mevlâna
                                                                                 Düşüncesinde
                                                                                 Altın Metaforu


       06 Biz Türkiye İçin Çalışıyoruz        46 İş Sağlığı ve Güvenliği                      70  Ovacık Altın Madeni            90  Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv
         Önsöz                     Levent TÜZEL                              Erkan TURAN                  Raporlama Komisyonu (UMREK)
                                                                     Gümüşhane’de 2014 Yılında Durdurulan      Roma İmparatorluğu’nın 2.000 Yıl
       08 Altının 7.000 Yıllık Serüveni ve Ekonomideki Yeri 50 Asit Maden Drenajı                    76  Mastra Altın Madeni Yeniden Faaliyete Geçti 94
         Sefa ERKUŞ - Konuk Yazar            İlknur BULUTOĞLU                            Saniye ARTUN                  Önceki Altın Madeni

                                 Nereye Yatırım Yapmalı?                         Merkez Bankası Rezervi Olarak Altının Önemi  Özel Sektör İşçileri Açısından
       34 Altının Tarihsel Serüveni         54 Tağmaç ÇUHADAR                          80                       95  Yıllık Ücretli İzin Uygulaması
                                                                     Serhat ÖDÜK
                                                                                            Barbaros ÖZCAN
                                 Koza Altın İşletmeleri Çevre                                              Bir Altın Hikayesi
       36 Altın Madenciliğinde Yanlış Bilinen Gerçekler 56 Hassasiyeti ve Uygulamaları                  84  Türkiye’nin Altın Potansiyeli       96
         Halit Semih DEMİRCAN                                                                         Osman DİYADİN
                                 Ebru DOĞUTEPE
       42 İlk İnsan da Bir Jeologtu!         64 Mevlâna Düşüncesinde Altın Metaforu                86  İşte Altın Rezervinde 20 Ülke
         Hikmet YAVUZ                  Dr. Ergin ERGÜL                             Türkiye İlk 11’de!

                  KÜNYE İmtiyaz Sahibi Editör       Tasarım
                                       ESTAR
                            Güler GÜLCÜOĞLU
                   Koza Altın İşletmeleri A.Ş.
                   Yayın Yönetmeni  Haber         Yönetim yeri
                   Osman DİYADİN   Fatma DOĞAN      İstanbul Yolu 10.km No;310 06370                            kozaaltin.com.tr
                            Pınar DULKADİROĞLU  Yenimahalle ANKARA
                   Yayın Kurulu
                   Serhat TUĞRAL, Serhat ÖDÜK,       Baskı Yeri
                   Halit Semih DEMİRCAN,          Hermes Ofset
                   Barbaros ÖZCAN
   1   2   3   4   5   6   7   8   9