Page 9 - SektorelBakis01
P. 9

8                                                     9

 Altının 7.000


 Yıllık Serüveni


 ve Modern Ekonomideki


 Yeri…

 Altın yaklaşık 7.000 yıldır insanlık için çok
 önemli bir maden olmuştur. 2.600 yıldır para
 sisteminin temelini oluşturan bu maden
 elementsel özellikleri ile endüstri, geleneksel
 ve kültürel değeri ile doğu toplumları, merkez
 bankaları için uluslararası rezerv görevi
 ve enflasyona karşı değer muhafaza özelliği
 taşıması sayesinde ekonomi için her zaman
 önemini korumaktadır.


 Sefa ERKUŞ


 Altın ile ilgili olarak birinci bölümde kimyasal
 yapısından bahsedilecektir. İkinci bölümde ise
 altının 7.000 yıllık tarihine kısaca değinilmiştir.
 Üçüncü bölümde ise günümüzün modern
 ekonomisinde altın talebi ve arzı hakkında
 bilgiler verilmiştir. Bu sayede altın talebinin
 ve arzının fiyat oluşumundaki etkisinden
 bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde ise 18.
 yüzyıldan itibaren altının uluslararası ekonomi
 üzerindeki etkisi, altın ile ilgili regülasyonlar ve
 altın fiyatlarının krizler, spekülasyonlar ile ilgili
 olan ilişkisine değinilmiştir. Beşinci bölümde ise
 yatırımcıların dikkat etmesi gereken konular
 hakkında uyarılar bulunmaktadır.


 kozaaltin.com.tr kozaaltin.com.tr
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14