Page 5 - SektorelBakis01
P. 5

içindekiler 56 Koza Altın      İşletmeleri Çevre
      Hassasiyeti ve Uygulamaları 06 Biz Türkiye
 için çalışıyoruz
                      64 Mevlâna
                        Düşüncesinde
                        Altın Metaforu


 06 Biz Türkiye İçin Çalışıyoruz 46 İş Sağlığı ve Güvenliği  70 Ovacık Altın Madeni 90 Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv
 Önsöz Levent TÜZEL  Erkan TURAN                  Raporlama Komisyonu (UMREK)
            Gümüşhane’de 2014 Yılında Durdurulan      Roma İmparatorluğu’nın 2.000 Yıl
 08 Altının 7.000 Yıllık Serüveni ve Ekonomideki Yeri 50 Asit Maden Drenajı 76 Mastra Altın Madeni Yeniden Faaliyete Geçti 94
 Sefa ERKUŞ - Konuk Yazar İlknur BULUTOĞLU Saniye ARTUN       Önceki Altın Madeni

 Nereye Yatırım Yapmalı? Merkez Bankası Rezervi Olarak Altının Önemi Özel Sektör İşçileri Açısından
 34 Altının Tarihsel Serüveni 54 Tağmaç ÇUHADAR 80      95  Yıllık Ücretli İzin Uygulaması
            Serhat ÖDÜK
                                    Barbaros ÖZCAN
 Koza Altın İşletmeleri Çevre                     Bir Altın Hikayesi
 36 Altın Madenciliğinde Yanlış Bilinen Gerçekler 56 Hassasiyeti ve Uygulamaları 84 Türkiye’nin Altın Potansiyeli 96
 Halit Semih DEMİRCAN                         Osman DİYADİN
 Ebru DOĞUTEPE
 42 İlk İnsan da Bir Jeologtu! 64 Mevlâna Düşüncesinde Altın Metaforu 86 İşte Altın Rezervinde 20 Ülke
 Hikmet YAVUZ Dr. Ergin ERGÜL Türkiye İlk 11’de!

 KÜNYE İmtiyaz Sahibi Editör Tasarım
 ESTAR
 Güler GÜLCÜOĞLU
 Koza Altın İşletmeleri A.Ş.
 Yayın Yönetmeni Haber Yönetim yeri
 Osman DİYADİN Fatma DOĞAN İstanbul Yolu 10.km No;310 06370  kozaaltin.com.tr
 Pınar DULKADİROĞLU Yenimahalle ANKARA
 Yayın Kurulu
 Serhat TUĞRAL, Serhat ÖDÜK,  Baskı Yeri
 Halit Semih DEMİRCAN,  Hermes Ofset
 Barbaros ÖZCAN
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10